Buddhista Fórum

Buddhizmus általában => Alapok => Buddhizmus és más nézetek => A témát indította: plumbeus - 2010. Július 12. - 12:36:36

Cím: Buddhizmus és kereszténység
Írta: plumbeus - 2010. Július 12. - 12:36:36
.
Cím: Re:Buddhizmus és más nézetek
Írta: hajovonta - 2010. Július 12. - 20:49:55
mi?
Cím: Re:Buddhizmus és más nézetek
Írta: Astus - 2010. Július 12. - 21:09:27
Plumbeus!

Azt mondod, a keresztény Isten. És hogy kihúzd magad az alól, amit akár a Biblia egyértelműen leír, akár a különböző keresztény egyházak lefektettek hitük alapjaként, mindenre rámondod, hogy jelkép. Akkor milyen alapon nevezed ezt keresztény Istennek, ha sem a Biblia, sem valamely hittétel nem mérvadó? Elmondod, hogy Isten abszolút, megfoghatatlan, elgondolhatatlan, s bármit gondoljuk róla, az nem az. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy senki nem állíthat róla semmit, így marad a puszta szó, Isten, ami semmit sem jelent. Így tényleg nehéz megállapítani, hogy milyen viszonyban van a buddhizmussal. Vagyis az elmondható például, hogy míg azt mondod, a menny és pokol a kereszténységben szimbolikus, addig a buddhizmusban ezek valódi helyek; a kereszténységben a test feltámadása jelképes, a buddhizmusban az újraszületés valódi; a kereszténységben Jézus halála és feltámadása jelkép, a buddhizmusban a Buddha megvilágosodása valódi.

ui.: mit szólnál, ha átírnám a téma címét valami helytállóbbra? (pl. Buddhizmus és kereszténység)
Cím: Re:Buddhizmus és más nézetek
Írta: A Nikk - 2010. Július 12. - 21:41:17
Astus, Te értelmi szinten, dialektikusan közelíted meg ezt a felvetést. Racionálisan. Holott itt egy alapjaiban irracionális, zsigeri dologról van szó. Bár a beíró megpróbálja racionalizálni.
Egy nagyon kedves ismerősöm anyukája elkezdett ún. felvilágosult eszmékkel barátkozni. Amikor odajutott, hogy elveszítse szakrális istenképét, visszakozott, mondván: ha ezt elveszíti, vége van. Összedől minden, megőrül, vallása alaptanítása nélkül elveszett ember. Az illető racionálisan értékelte saját irracionalitását.

Ahogy az ember néha ész nélkül szerelmes vagy gyűlöl, ugyanúgy hisz, vagy hitetlen.
Plumbeus!

Azt mondod, a keresztény Isten. És hogy kihúzd magad az alól, amit akár a Biblia egyértelműen leír, akár a különböző keresztény egyházak lefektettek hitük alapjaként, mindenre rámondod, hogy jelkép. Akkor milyen alapon nevezed ezt keresztény Istennek, ha sem a Biblia, sem valamely hittétel nem mérvadó? Elmondod, hogy Isten abszolút, megfoghatatlan, elgondolhatatlan, s bármit gondoljuk róla, az nem az. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy senki nem állíthat róla semmit, így marad a puszta szó, Isten, ami semmit sem jelent. Így tényleg nehéz megállapítani, hogy milyen viszonyban van a buddhizmussal. Vagyis az elmondható például, hogy míg azt mondod, a menny és pokol a kereszténységben szimbolikus, addig a buddhizmusban ezek valódi helyek; a kereszténységben a test feltámadása jelképes, a buddhizmusban az újraszületés valódi; a kereszténységben Jézus halála és feltámadása jelkép, a buddhizmusban a Buddha megvilágosodása valódi.

ui.: mit szólnál, ha átírnám a téma címét valami helytállóbbra? (pl. Buddhizmus és kereszténység)
Cím: Re:Buddhizmus és más nézetek
Írta: Astus - 2010. Július 12. - 22:13:59
A Nikk,

Ma olvasgattam Yinshun mester (a modern kínai buddhizmus egyik, ha nem A Legnagyobb alakja) pár írását (lásd itt (http://www.buddhanet.net/chin_bud.htm)), ahol többek között elmondja, hogy miként lett végül buddhista, miután évek alatt megismerkedett a taoizmussal, a konfucianizmussal és a kereszténységgel. Ő úgy látta, hogy a kereszténységben a bölcsesség nem kerül hangsúlyozásra, sőt, felhozza a bűnbeesés történetét, ahol a tudás úgy jelenik meg, mint ami egyenesen bűn. De ehhez kapcsolódóan az is érdekes, amit Pál apostol fejteget, hogy az evangélium mennyiben ostobaság, mennyiben bölcsesség, s hogy Isten nem az okosakat választotta ki magának (1Kor 1:17-27 (http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=1&v=17&vs=17-27#v15)).

Nekem számít az, hogy egy tanítás ne pusztán érzelmi alapokon nyugodjon. A keresztény tanok irracionalitása és önellentmondásokban való gazdagsága érdekes, ahogy az is, hogy - legalábbis a római katolikusok szerint - az értelem nem ellentétes a hittel, s általa megismerhető Isten (KEK 35-39 (http://www.katolikus.hu/kek/kek00026.html#K35)). Tehát lehetséges értelmes ember módjára beszélni Istenről, meg a kereszténységről, s összehasonlítani azt más vallásokkal, és én pont ennek alapján vélekedem úgy, hogy nem azonos a Buddha tanításával, s nem is egyeztethető össze vele, még ha egyes részei igen.
Cím: Re:Buddhizmus és más nézetek
Írta: plumbeus - 2010. Július 13. - 07:28:36
.
Cím: Re:Buddhizmus és más nézetek
Írta: A Nikk - 2010. Július 13. - 08:44:30

Lehet, hogy bizonyos fokig lehet értelmesen beszélni róla, de éppen az alapjai teljességgel hiányolják a racionalitást. Vegyük pl.  azt az állítást, hogy az értelem által megismerhető Isten. Viszont azt feltételezni, hogy létezik Isten, már önmagában iracionális.
Félreértés ne essék, a nem-racionális gondolkodásmód éppannyira értékes, mint a racionális. Az intuíció, az ösztön, a sugallatok, a megérzések révén is hasznos felismerésekre lehet szert tenni.

Nekem számít az, hogy egy tanítás ne pusztán érzelmi alapokon nyugodjon. A keresztény tanok irracionalitása és önellentmondásokban való gazdagsága érdekes, ahogy az is, hogy - legalábbis a római katolikusok szerint - az értelem nem ellentétes a hittel, s általa megismerhető Isten (KEK 35-39 (http://www.katolikus.hu/kek/kek00026.html#K35)). Tehát lehetséges értelmes ember módjára beszélni Istenről, meg a kereszténységről, s összehasonlítani azt más vallásokkal, és én pont ennek alapján vélekedem úgy, hogy nem azonos a Buddha tanításával, s nem is egyeztethető össze vele, még ha egyes részei igen.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2010. Július 13. - 09:52:00
Plumbeus!

Tehát akkor azt mondod, létezik az ítélet napja, s van örök üdvözülés és örök kárhozat. Ezekhez szükséges egy ítélő Isten, aki megmondja, ki hol tölti az örökkévalóságot. Például az, aki megtagadja a kereszténységet, illetve Jahve egyedüli létét, biztosan a pokolra jut, függetlenül attól, hogyan élt. Ez sem Istenről, sem az etikájukról nem mond nekem túl sok kifinomultságot. És ha már az Ószövetség bölcs tanaira hivatkozol, akkor megannyi példát láthatunk arra, hogy a féltékeny, haragvó, bosszúálló Úr miként évődik választott népével, s hol bünteti, hol jutalmazza őket, hol legyőz más népeket, hol hagy győzni másokat. Ennek nincs sok köze a buddhista karma tanításhoz, ahol az ember a maga sorság alakítja, s nem pedig más dönt afelett, hogy mi jó, s mi rossz, ki kap jutalmat, s ki büntetést. És ez a motívuma a Bibliának nem hiszem, hogy elhanyagolható, vagy jelképes csupán, ha már az egészen rendszeresen végigvonul, erre alapozzák a parancsolatokat és a megváltást is.

Hogy az ítélet napja miért nem jött még mindig el, bár kétezer éve várják, nos, a magyarázata semmiképp sem az, hogy minden lénynek meg kell előbb menekülnie a szenvedéstől, tekintve, hogy a többség eleve örök kínoztatásra van ítélve a pokolban, másrészt mindenkinek csak egy élete van. A Biblia szerint Isten taszította ki az embert a Paradicsomból, Isten okozta, hogy az ember szenvedjen, Isten ítéli el a szemében bűnösöket, akik nem engedelmeskednek neki, s Isten jutalmazza az engedelmeseket. Hiába a szabad akarat, az csak egyetlen fontos kérdésben kell döntsön: vagy engedelmeskedik, vagy nem. De ezt sem mondanám túl szabadnak, tekintve, hogy ha nem engedelmes, akkor büntetés jár. Ez a totális diktatúra. S akkor láthatunk benne olyan szellemi mozdulatokat, mint a megalázkodás, az önnön akaratom feladása, a teljes odaadás. Bár ezeket akár valamelyik király, elnök, mester, vagy állam irányába is lehet alkalmazni. Ehhez képest a Buddha nem követelt engedelmességet, hanem azt mondta, az embernek magának kell végigjárnia az utat, ő csak útmutatást ad. A buddhizmus a tettek következményeit nem egy külső hatalomnak, hanem magának az embernek tulajdonítja, így az, hogy valaki hogyan él, meghatározza azt, milyen világban van. A kereszténység szerint Isten döntése az, hogy ki hova születik, a buddhizmus szerint ez mindenkinek előző tetteinek következménye. A kereszténység tanítása szerint Istenen múlik, hogy valaki szegény, vagy gazdag, egészséges, vagy beteg, él-e, vagy meghal, így ezt legfeljebb elfogadni lehet, engedelmeskedni Isten akaratának (s ebben van némi pozitívum is, hogy valaki ne legyen elégedetlen), míg a buddhizmusban mindenki magának köszönheti helyzetét, amin változtathat is. A kereszténységben csak ez az élet van, s a következmények tekintetében a legfontosabb a hit Jézusban, amivel örök jutalmat nyerhetünk, míg a buddhizmusban az, amit most teszek, nem marad következmény nélkül, s hatása lesz nem csak ebben az életben, de az elkövetkezendőkben is.

Nem tudom, miből gondolod, hogy a buddhizmusban nem jelennek meg azok a kérdések, mint hogy honnan jöttünk, hová tartunk, mi az élet értelme, hogyan működik a világ, stb. Elég furcsa lenne, ha ezek az alapvető emberi kérdések mellőzve lettek volna. Az egy másik kérdés, hogy nyugaton az emberek előbb olvassák a Gyémánt szútrát, mint hogy tisztába jönnének azzal, miként működik az újraszületés, vagy mi a jelentősége az adakozásnak. Így érthető, ha az a benyomása valakinek, a buddhizmusban ezeket nem tárgyalják, vagy nem fontosak.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: plumbeus - 2010. Július 13. - 10:29:57
.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2010. Július 13. - 10:59:45
Plumbeus!

Kérlek, nincs miért türelmetlenkedned, vagy idegeskedned. Nekem például nincs bajom a kultúrával, amiben élek, legalábbis nem olyan módon, hogy egy másikra kívánnám lecserélni. Ettől még persze nem gondolom, hogy ez a kultúra olyan jó lenne, vagy különleges, de értelmét se látom lecserélni. A vallás azonban nem egyenlő a kultúrával, s ebbe a kultúrába bőven belefér az, ha valaki nem materialista, vagy keresztény.

Lehet, ez valóban egy érzelmi, személyes ügy neked, hogy mi van a kereszténységgel, s ebben az esetben lehet, tényleg jobb mellőzni, mert nem fog menni a megbeszélés, hanem csak idegeskedsz miatta, miközben csak elbeszélünk egymás mellett.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2010. Július 13. - 16:16:16


És ha már az Ószövetség bölcs tanaira hivatkozol, akkor megannyi példát láthatunk arra, hogy a féltékeny, haragvó, bosszúálló Úr miként évődik választott népével, s hol bünteti, hol jutalmazza őket, hol legyőz más népeket, hol hagy győzni másokat. Ennek nincs sok köze a buddhista karma tanításhoz, ahol az ember a maga sorság alakítja, s nem pedig más dönt afelett, hogy mi jó, s mi rossz, ki kap jutalmat, s ki büntetést. És ez a motívuma a Bibliának nem hiszem, hogy elhanyagolható, vagy jelképes csupán, ha már az egészen rendszeresen végigvonul, erre alapozzák a parancsolatokat és a megváltást is.


Kívülálló úgy is láthatja, hogy a Bibliában több Isten van. Nem ugyanaz Mózes Istene, mint Jézusé. Az egyik csak egy adott etnikumé, a másik a többi nemzeté is. Az egyik hisztis, rigolyás, bosszúálló és kegyetlen, a másik megbocsátó és szerető. És ez most egyszerűsítés, ennél a kettőnél sokkal több Isten van a Bibliában. Más-más Istenben hisznek az egymástól eltérő nézeteket valló felekezetek követői, hiszen némiképp különbözik az istenképük.

Kívülállóként nézve az Isten nem is egyvalami és nem is állandó valami, evolúciója van, fejlődik, változik, öregszik, máskor meg erőre kap.

Buddhista szemszögből az Isten sem más, mint egy dolog, egy koncepció, ami észlelve van, változó, állandótlan, mulandó, egy tudat-tárgy. Egy ilyen jelenséget vitatni semmi értelme, olyan, mintha elkezdenénk vitatni a nyári szellőt, az autók zúgását, a kutyaugatást, a reggeli erekciót vagy a hasfájást.

S az európai buddhisták éppolyan gyakran találkoznak a Biblia Istenével, mint a hasfájással és a többivel. Vagy gyakrabban. Ezért talán kiemelt státusza van...

A határozott különbség a kereszténység és a buddhizmus között az, hogy amit (az Istent) az utóbbi állandótlan, szenvedésteli, éntelen jelenségként lát, azt az előbbi kiragadja a tapasztalás folyamából, szilárdnak és önléttel bírónak tekinti. Ezáltal szenvedést okoz.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: plumbeus - 2010. Július 14. - 11:17:02
.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2010. Szeptember 22. - 06:59:53
Idézetgyűjtemény a Páli Kánonból Isten, teremtés, arahat/szentek stb. témákban: Buddhism and the God Idea  (http://www.bps.lk/olib/wh/wh047-p.html) by Nyanaponika Thera (első kiadás: 1962).

Bár a cím azt sugallja, h ez az egész buddhizmus, igazából "csak" a théravádának a kanonikus része.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: plumbeus - 2010. Szeptember 23. - 13:28:35
.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: delest - 2010. Szeptember 25. - 12:50:00
Lincsi apátot egy nap megkérdezte egy tanítványa:

- Mester, mi a véleményed a szerelemről... mi a szerelem?

Lincsi apát szeme fátyolossá vált, fejét kissé lehajtotta, és keresztet vetett.

;)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: plumbeus - 2010. Szeptember 27. - 13:53:45
delest!

Forrás? Vagy ezt a történetet neked köszönhetjük?
Az én verziómban azt mondta: Nincs Buddha, nincs szerelem. Ez jól ment neki:)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2010. Október 19. - 08:36:17
Új könyv a TypoTex Kiadónál: Vallások és egyházak az egyesült Európában (http://www.typotex.hu/konyv/vallasok%20es%20egyhazak)
Részlet: Török Csaba: Egyház a társadalomban (http://www.typotex.hu/upload/book/2535/wildman_r%C3%A9szlet.pdf)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: plumbeus - 2010. Október 19. - 16:24:15
Őszintén megmondva kár hogy  nyitottam azt a helyet  növelve azt a teret ahol nem kereszténységről van szó kereszténység név alatt.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2010. Október 19. - 17:25:18
roni, ezt olvasd el!

http://index.hu/kultur/media/2010/10/19/homer_simpson_katolikus_mintakep_lett/ (http://index.hu/kultur/media/2010/10/19/homer_simpson_katolikus_mintakep_lett/)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2010. Október 19. - 18:41:05
:) Ezért. (http://wisdomquarterly.blogspot.com/2010/10/homer-simpson-is-catholic-lisa-buddhist.html)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: plumbeus - 2010. November 30. - 16:26:13
 .
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2011. Február 23. - 10:26:59
jezsuita bloggerek a buddhizmusról (is)

http://jezsuita.blog.hu/2009/03/03/kereszteny_reinkarnacio_1 (http://jezsuita.blog.hu/2009/03/03/kereszteny_reinkarnacio_1)

http://jezsuita.blog.hu/2009/04/25/amida_buddha_irgalmazz_nekunk_tudatlanoknak (http://jezsuita.blog.hu/2009/04/25/amida_buddha_irgalmazz_nekunk_tudatlanoknak)

érdemes mazsolázgatni kicsit a kommentek között is....
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2011. Február 23. - 16:59:23
Enomiya Lasalle-nak van magyarul is egy könyve. Ő jezsuita szerzetes volt Japánban, s az elsők között, akik zazent tanítóttak. De van magyarul még egy református lelkésztől is egy könyv a buddhizmusról.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Február 23. - 17:18:54
A jezsuita atya könyve fent van a Terebess-en: Hugo M. Enomiya-Lassalle, S.J.: ZEN (http://Hugo M. Enomiya-Lassalle, S.J.
ZEN)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2011. Február 25. - 18:29:30
http://mankamama.blogspot.com/2010/09/dalai-lamarol-kezdoknek-es-haladoknak.html (http://mankamama.blogspot.com/2010/09/dalai-lamarol-kezdoknek-es-haladoknak.html)


ez egy érdekes cikk, az ebben foglaltakkal és hozzájuk hasonló nézetekkel személyes beszélgetések során és különböző keresztény kiadványokban is volt már módom találkozni
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2011. Február 26. - 13:09:37
Nikk!

Szép találat. Egyrészt jó meglátás, hogy a tibeti buddhizmus mennyire át van szőve mágiával. Másrészt az egész rálátásuk a buddhizmusra hiányos és torz, így miközben kiemelik, mennyi, a kereszténységgel össze nem egyeztethető jellemzője van, számos jellemző értelmezése hibás. Mindez nem változtat azon, hogy ha alaposabban ismernék a tibeti buddhizmust, akkor is mondhatnák, hogy nem keresztényeknek való. Az egy másik kérdés, hogy nyugaton még nem találkoztam olyannal, aki azt hirdeti, a kereszténység és a többi istenhívő vallás nem fogható a buddhizmushoz. Legalábbis nem ilyen nyíltan.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: hajovonta - 2011. Február 26. - 20:35:07
Ha a cikket úgy tekintjük, hogy egy keresztény szemléletű ember meglátásait tartalmazza a buddhizmusról, akkor jól példázná, hogy a keresztény szemlélet mennyire eltorzítja a buddhizmus megítélését. Nekem azonban inkább az a meglátásom, hogy a cikkíró a kereszténységet is félreértelmezi, valamint a cikkben különböző érvelési hibákat követ el. Összességében a "karizmatikus" keresztény mozgalom újabb fundamentalista termékét láthatjuk.

A karizmatikusokkal a beszélgetés mindenképpen eljut egy idő után arra a pontra, hogy a karizmatikus szerint "majd eljön a pillanat, amikor végleg eldől, hogy ki hová kerül", a buddhista pedig erre azt tudja mondani, hogy "ha így gondolod, akkor majd egy jövendő életedben fogsz megvilágosodni és nem ebben", ebből is látszik, hogy nem juthatnak egyetértésre.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2011. Február 26. - 22:52:32
Astus! Ha tetszett az írás, csatolok mégegyet. A szerzőnek ugyanis van még egy írása ebben a témakörben:

http://mankamama.blogspot.com/2010/10/es-meg-mindig-dalai-lamarol.html (http://mankamama.blogspot.com/2010/10/es-meg-mindig-dalai-lamarol.html)

hajovonta!
szerintem nem karizmatikus keresztény, hanem római katolikus a szerző /erre a szövegkörnyezetből lehet következtetni néhány helyen, és abból, hogy katolikus szentekre hivatkozik/

Ezenkívül hitoktató, heti egy napot tanít.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2011. Február 27. - 14:27:44
Nikk!

Ez az újabb bejegyzés csak még jobban példázza a fél és negyed információk okozta problémát. Amire hivatkozik, Dr. Hunyadi László könyve, hát, inkább jobb meg sem venni azt. Enyhén döbbenetes, hogy nem forog közkézen egy tisztességes tanulmány a vallásokról magyarul.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2011. Február 27. - 21:12:54
folytassuk a tallózást....

http://www.freeweb.hu/katolikus-honlap/0612/buddha.htm (http://www.freeweb.hu/katolikus-honlap/0612/buddha.htm)

íme egy fordulat a cikkből:

Idézet
A vallások bizonyos meghatározott kultúrák talaján nőttek ki, melyekhez   messzemenően kötve vannak. Krisztus Evangéliuma azonban nincs egy   bizonyos kultúrához kötve. Minden életformát és kultúrát magába ölel.

Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Február 28. - 07:48:55
Ezzel a buddhizmust is szokták marketingelni. :) Kb. "mivel mentes a rítusoktól és dogmáktól, minden kultúrába beilleszthető".
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2011. Február 28. - 08:24:14
igen! de mi következik ebből? :)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Február 28. - 08:41:48
Szerintem csak annyi, h nem elég azt mondani, h "ez egy évezredes hagyománnyal rendelkező, jól kipróbált világnézet", hanem azt is mellé kell tenni, h "és ez nektek is tud vmi használhatót, fontosat stb. nyújtani itt és most".
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: hajovonta - 2011. Február 28. - 22:52:18
hajovonta!
szerintem nem karizmatikus keresztény, hanem római katolikus a szerző /erre a szövegkörnyezetből lehet következtetni néhány helyen, és abból, hogy katolikus szentekre hivatkozik/

Ezenkívül hitoktató, heti egy napot tanít.

de bizony karizmatikus, méghozzá katolikus karizmatikus, amiről még én sem hallottam, de úgy látszik, hogy van ilyen.
a kommentekben a karizmatikus.hu -t propagálja.

böngészgetés közben még ezt találtam, ami szintén jópofa, a zenről: http://www.apologia.hu/books/lasalle.html (http://www.apologia.hu/books/lasalle.html)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2011. Március 01. - 06:41:33
A kereszténység és a buddhizmus összevetése (http://www.depositum.hu/eretnekek/buddhizmus.html)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: hajovonta - 2011. Március 01. - 12:10:00
A kereszténység és a buddhizmus összevetése (http://www.depositum.hu/eretnekek/buddhizmus.html)

egész jónak tartom az érvelést, ámbár a szerző figyelmen kívül hagyja Buddha tanítását a "minden"-ről, és így ezáltal felületes lett.  :D
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: hajovonta - 2011. Március 01. - 12:13:43
még a fordító megjegyzéséhez:

"A két vallás közti különbséget jól szemlélteti, hogy amíg  a Távol-Kelet   "bölcsei" özönlenek ide, hogy átadják  "bölcsességeiket" a "tudatlan"   nyugatnak, addig a  keresztény Teréz anya elment Indiába, hogy segítsen a   meditáló "bölcsek"  mellett éhező és haldokló szenvedőkön.."

a keresztes háborúkról és az inkvizícióról elfeledkezik... ;)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Március 01. - 15:16:36
Á, ezek a torzítások mind2 oldalról megvannak. A buddhisták sem azzal marketingelik a Tant, h milyen belviszályok dúltak (és dúlnak) a tibeti vonalak között vagy hogy a Páli Kánon leírását annak köszönhetjük, h a két nagy rivális kolostor egymásnak ugrott Srí Lankán. Hanem, mondjuk, Asóka kórházaival, pihenő parkjaival stb.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: hajovonta - 2011. Március 01. - 19:06:58
persze, igazából a megjegyzésem csak arra vonatkozott, hogy ez valójában nem "szemlélteti jól" a "két vallás közti különbséget".
például az imádkozó papok mellett is vannak éhező és haldokló szenvedők itt Európában is, nem kell ehhez Indiába menni.

de durvább dolgokat is lehetne említeni amik nemrég kerültek nyilvánosságra, de minek.  :D
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Március 06. - 14:54:36
Vadzsramálá: Jézus Krisztus buddhista szemmel (http://www.buddhizmus.hu/content/jezus-krisztus-buddhista-szemmel)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Március 09. - 08:43:45
Kerékjártó Mihály:  (http://web.t-online.hu/kerekjartomihaly/cikk.html)Ember és üdvösség kapcsolata  buddhista és keresztény tanítások tükrében (http://web.t-online.hu/kerekjartomihaly/ho/Misiszakdolgozat.pdf)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2011. Március 10. - 23:32:22
Kereszténység és zen buddhizmus (http://zen.gportal.hu/gindex.php?pg=16772809&nid=3507521)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Július 08. - 08:15:05
Keresztény misszionárius: ha látod a Buddhát, öld meg (http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/kereszteny-misszionarius-ha-latod-a-buddhat-old-meg/2011-06-12/3964)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2011. Július 08. - 08:39:02
Keresztény misszionárius: ha látod a Buddhát, öld meg (http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/kereszteny-misszionarius-ha-latod-a-buddhat-old-meg/2011-06-12/3964)

Érdekes, hogy az ilyen történetekben azt szoktam látni, hogy az illetőnek igen homályos és téves elképzelései voltak a buddhizmusról, mielőtt megtért volna.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2011. Július 08. - 08:57:27
Elgondolkodtató.... Ennek az embernek, bárnilyen vallást követett is életében - egy bizonyos késztetése változatlan maradt: "Hívő vagyok, téríteni akarok!" Ugyanaz az emberi viselkedésminta, csupán a kosztümök és a díszlet változnak. Mintha a vallásos buzgólkodás közepette nem maradt volna ideje egy kicsit befelé fordulni és megismerni önmagát.

(Az olvasói kommentek is érdekesek a cikk alatt.)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Július 10. - 16:29:12
D.T. Suzuki: Mysticism, Christian and Buddhist (http://www.sacred-texts.com/bud/mcb/index.htm) (1957)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Július 16. - 07:40:58
Comparing Buddhism & Christianity: An Offense? (http://triangulations.wordpress.com/2011/07/15/comparing-buddhism-christianity-an-offense/#comment-7586)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2011. Augusztus 05. - 19:34:48
Double belonging: Buddhism and Christian faith (http://ncronline.org/news/double-belonging-buddhism-and-christian-faith)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: A Nikk - 2011. Augusztus 06. - 06:49:03
Idézet
Definitely the noun is Catholic or Christian; the adjective is Buddhist. My primary identity is Christian.

snassz is lenne egy buddhista szájából a "my identity..." kezdetű mondat
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: hajovonta - 2011. Augusztus 06. - 08:01:51
Keresztény misszionárius: ha látod a Buddhát, öld meg (http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/kereszteny-misszionarius-ha-latod-a-buddhat-old-meg/2011-06-12/3964)

Érdekes, hogy az ilyen történetekben azt szoktam látni, hogy az illetőnek igen homályos és téves elképzelései voltak a buddhizmusról, mielőtt megtért volna.

aztán szerintem ez a kulcsmotívum:

"A megtéréskor, Isten elfogadásakor a legnehezebben megugorható lépés sok ember számára a természetfeletti létezésének elfogadása. Nagyon sok ember nincs tudatában annak, hogy létezik bármi a látható világon kívül, de ahhoz, hogy az ember keresztény legyen, ez elengedhetetlen. Nekem ezt a lépést nem kellett megtennem, mert én egész életemben hittem a természetfelettiben, abban, hogy nem csak az a valóság, amit látunk magunk körül."

tehát valójában sosem hitt Buddhának. :-)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2011. Augusztus 06. - 13:44:12
tehát valójában sosem hitt Buddhának. :-)

Persze. Az valóban ritka, ha valaki teljes szívéből követője volt egy vallásnak, majd utána áttér egy másikra. Van ilyen is, de valószínűleg ehhez vagy valamilyen trauma kell érje, vagy kialakul az emberben egy elégedetlenség azzal a vallással szemben, amiben épp van. Majdnem mint egy párkapcsolat.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2012. Július 05. - 09:44:18
Walking With Buddha and Christ (http://www.thebuddhadharma.com/web-archive/2012/3/16/walking-with-buddha-and-christ.html)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Petyóka - 2012. Augusztus 26. - 15:10:01
Mindenkinek csak ajánlani tudom Helmuth Von Glasenapp: Az öt világvallás című könyvét. Egyébként számomra nagy segítséget jelentettek Anthony De Mello művei, de hát kinek mi.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2012. Augusztus 26. - 19:46:03
De Mellót én is szeretem.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Petyóka - 2012. Augusztus 26. - 20:21:22
Roni! Egy tanult buddhistának mi a véleménye a kereszténység és a zen kapcsolatáról? Hogy lehet együtt gyakorolni a kettőt? Katolikus szempontból teljesen összeegyeztethetetlen a kettő, na de fordítva?
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2012. Augusztus 26. - 21:48:17
A zennek egy leegyszerűsített - meditáció központú - változatát több katolikus is gyakorolja. Az első ismert jezsuita, aki zent is tanított, Hugo Enomiya-Lassalle (http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Enomiya-Lassalle). Ma élő zent tanító katolikus szerzetesek például: Robert Kennedy (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kennedy_%28Jesuit%29), Ruben Habito (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruben_Habito), Niklaus Brantschen (http://en.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Brantschen), Willigis Jäger (http://en.wikipedia.org/wiki/Willigis_J%C3%A4ger) (Magyarországon is van közössége (http://arsetvita.wordpress.com/zen/)). Továbbá Anthony de Mello és Thomas Merton is katolikus szerzetesek voltak. A fordítottja viszont, hogy valaki buddhista szerzetes és Jézushoz imádkozik, ilyenről nem hallottam. Ennek az oka leginkább az, hogy a buddhizmus és a kereszténység eltérő világszemlélettel rendelkezik, és az említett katolikusok számára is csupán annyiban egyeztethető össze a vallásukkal a zen, hogy azt radikálisan átértelmezik, pontosabban egy szélsőséges változatát tudják használni, ami egyes zen tanítóknak köszönhetően terjedt el minimálisan Japánban és főképp nyugaton.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Petyóka - 2012. Augusztus 27. - 08:59:54
Hát igen, mindenesetre elgondolkodtató, hogy miért nyúl valaki egy másik vallás gyakorlatához, bár a Loyolai Szent Ignác-féle imamódot is meditációnak hívják a jezsuiták, de ez mást takar. De Mellot meg az egyház fenntartásokkal kezelte, ami érthető.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2012. Augusztus 27. - 09:12:59
Roni! Egy tanult buddhistának mi a véleménye a kereszténység és a zen kapcsolatáról?

Ahogy Zsolt is írta, sokak számára összeegyeztethető a kettő, én is ajánlanám Thomas Merton (http://www.pbs.org/programs/soul-searching/)-t. Az is igaz, hogy tényleg egy meditációs technikává kell csupaszítani a (már amúgy is elég csupasz) zen-t, hogy beleférjen a keresztény hitvilágba.

Tanult buddhisták sokféleképp szoktak ilyesmikről nyilatkozni, a teljes elutasítástól a teljes elfogadásig -- nekem úgy tűnik, h ez inkább vérmérséklet kérdése. (ITT  (https://sites.google.com/site/nyugatibuddhizmus/home/vallskzi-prbeszd)találsz még linkeket a témában.)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2012. Augusztus 27. - 09:20:37
Hát igen, mindenesetre elgondolkodtató, hogy miért nyúl valaki egy másik vallás gyakorlatához,

Az Ázsiaba utazó jezsuita misszionáriusoknak köszönhetően Francis-Xavier (1506-1552) óta része lett a jezsuita hagyománynak valamiféle érdeklődés, nyitottság a buddhizmus felé. Próbálok neked cikket keresni erről.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Petyóka - 2012. Augusztus 27. - 10:38:28
Igazad lehet a vérmérséklet kérdésében, Roni.  A csend szavát ismerem Thomas Mertontól. Valószínűleg az alap sem mindegy, hogy ki honnan származik; keleti avagy nyugati. Alapvetően más szempontból közelít Merton és De Mello is. De Mello nekem szimpatikusabb volt mindig.
Azért érdeklődöm a zen és a buddhizmus kapcsolatáról, mert olvastam nemrég egy cikket egy magukat katolikusnak mondó emberekről, akik zent gyakorolnak. Ha a kettőt össze tudják egyeztetni a való életben is, minden tiszteletem az övék, és talán irigylem is őket emiatt. Egy időben megpróbáltam a katolicizmust és a buddhizmust társítani. Mit mondjak, rövid távon ment a dolog. Hosszútávon meg sok felesleges szenvedés volt az osztályrészem. Viszont az "előremenetelhez" - úgy látszik - ez kellett.:)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2012. Augusztus 27. - 11:19:08
Én úgy látom (sok év TKBF + fórumozás után), hogy abban is nagy különbségek vannak a buddhisták között, h ki mennyire látja merev keretnek a buddhista tanításokat ill. önmaga meghatározásában mekkora szerepet tulajdonít saját buddhistaságának. És akkor ezek nyomán nagy különbségek vannak abban is, h valaki milyen nagy változásnak éli meg a buddhistává válását, okoz-e ez valamiféle világnézeti válságot stb. Szóval, szerintem ezek sem ilyen adott dolgok, h 'nem összeegyeztethető' meg 'felesleges szenvedés' -- inkább a Te helyzetedből, személyiségedből stb. adódó viszonyulások. Ettől még ugyanolyan fontosak, persze, hiszen ez vagy Te, ez a Te utad -- de nem mindenki tapasztalja így, nem mindenki érzi ugyanezt. :)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Petyóka - 2012. Augusztus 27. - 11:28:48
Több dologra is választ kaptam. Köszönöm!
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: hajovonta - 2012. Augusztus 27. - 11:39:00
Szerintem teljesen összeegyeztethető a két vallás. Például valaki esténként imádkozhat fél órát Istenhez, azután fél órát meditálhat. Isten sem fog érte megharagudni, és a szenvedés csökkentésében is sikeres lehet.

Csak bizonyos kérdésekben az állásfoglalást el kell kerülni.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Petyóka - 2012. Augusztus 27. - 11:58:23
Hajovonta! Az utsó mondat odab..z. :)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2012. Augusztus 27. - 12:01:24
:)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2012. Augusztus 27. - 21:23:57
Léteznek amúgy ilyen párosítások, mint "judaizmus + hellenizmus = kereszténység", "zoroasztrianizmus + kereszténység = manicheizmus", "buddhizmus + brahmanizmus = advaita", "hinduizmus + iszlám = szikh", "iszlám + humanizmus = baha'i". Persze ezek az összetételek egyszerűsítések, és a különböző vallások és szellemi irányzatok egymásra hatása jóval összetettebb. Éppenséggel minden egyes vallás hordoz magában elemeket különböző forrásokból. Ha valaki pedig fogja, és összedolgoz buddhista és keresztény tanokat, akkor abból valami új, egy harmadik rendszer jön létre, ami valószínűleg sem a buddhizmus, sem a kereszténység kritériumainak nem felel meg. De ahogy Hajovonta mondta, valaki az egyéni hitéletében azt csinál, amihez kedve van.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: hop.pala - 2012. Augusztus 27. - 21:38:06
Meghát teozofia,rózsakeresztesek stb.Mivel a tradicionális kerszténység mentes a spiritualizmustól és egy szűk körben igény megvolt a keresztények között is,szintén oka lehet a keveredésnek.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Petyóka - 2012. Augusztus 28. - 09:49:21
Valamelyik szuttában mondja Buddha, hogy minden vallás jó, amiben megtalálod a nemes nyolcrétű ösvényt. Ugyanakkor megértem a "másik oldalt" is, ahol dogmákkal védelmezik a hitet. Az, hogy hol a határ, már egy másik kérdés... A látásmód a lényeg. Ahogy Astus mondja, hogy ha valaki két hitrendszert összemos, az valszeg egyik vallás kritériumainak sem fog megfelelni;de talán pont így honosodik meg egy új vallás, jelen esetben a buddhizmus Magyarországon.
Szóval a buddhizmus és kereszténység kapcsolata egy olyan kérdés, amire nincs egyértelmű válasz. Akkor mi értelme a kérdésnek? :) Részemről jegelem a témát.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: Astus - 2012. Augusztus 28. - 17:46:00
Téma szétbontva: A buddhizmus meghonosodása (http://buddhistaforum.hu/index.php/topic,229.0.html)
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: nibbana - 2012. Augusztus 30. - 13:26:14
XX. Út

273.
Utak között a Nyolcágú, igazságok közt Négy Nemes,
tanok között szenvtelenség, emberek közt legjobb a bölcs.

274.
Ez az egy út van, nincs más út, mely tisztán látáshoz vezet.
Ha ezen az úton jártok, Márát megtéveszthetitek.

275.
Ha erre az útra léptek, szenvedésetek véget ér.
Utat mutattam nektek, és kihúztam a bajok nyilát.

276.
Nektek kell iparkodnotok; a Beérkezett csak tanít.
Aki elindult s elmélyed, Mára-hálóból szabadul.

277.
A létezők mind múlandók. Aki ezt látja, elfordul
a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez.

278.
Szenvedés minden létezés. Aki ezt látja, elfordul
a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez.

279.
A dolgoknak nincs ön-létük. Aki ezt látja, elfordul
a szenvedés világától. A megtisztulás útja ez.

280.
Aki nem kel fel, amikor kell kelni,
mert bár erős és fiatal, de lomha,
határozatlan, akarattalan, rest –
tudás útjára sohasem talál rá.

281.
Ha féken tartja a szavát s a tetteit,
és gondolatainak is mindig ura,
tisztán haladva eme hármas ösvényen
a Bölcs hirdette Nemes Úthoz érkezik.

282.
Tudást szül az elmélyülés. Lazaság oldja a tudást.
Létrejövés és megszűnés e kettősségét lássa meg,
s önmagát úgy irányítsa, hogy gyarapítsa a tudást.

283.
Az erdőt irtsad, ne a fát. Az erdő rejti a veszélyt.
Az erdőt, vágy bozótját irtsd, így haladj szenvedélytelen. /?/

284.
Míg a férfi a vágyat a nő iránt
gyökerestül ki nem irtja, szerzetesek,
kötődik a léthez, éppen úgy,
ahogy anyjához a kis szopós borjú.

285.
Szakítsd szét önmagad szeretetét,
ahogy ősszel a lótuszt tépi kezed.
Csak a békére vivő utat keresd,
a Buddha-mutatta Nirvánát.

286.
"Az őszt majd itt és itt töltöm, a telet itt, a nyarat ott".
Az Akadályra nem számít, s így tervezget az ostoba.

287.
Ám közben az utódokért és jószágért bolondulót
a Halál elsodorja, mint alvó falut az áradás.

288.
Akit a Halál támad meg, nem védi meg ezer barát,
nem menthetik meg fiai, sem apja, sem rokonai.

289.
Ismerje fel e nagy kényszert az önmagán úr, tiszta bölcs,
s tisztítsa meg maga előtt a Nirvánába az utat.
Cím: Re:Buddhizmus és kereszténység
Írta: roni - 2014. Február 02. - 08:12:08
Dr.Kováts J. István: A buddhizmus és a keresztyénség (http://epa.oszk.hu/02300/02360/00039/pdf/EPA02360_theologiai_szaklap_1912_04_268-299.pdf) (Theológiai Szaklap, 1912, PDF)